Nový kurz v Bratislave

Kurz začína zoznámením sa s vnútornou energiou a so spôsobom ako túto energiu (silu) môžeme v sebe začať rozoznávať. Teda hneď na úvodnom kurze sa už praktizuje meditácia. Meditácia je postavená na technike Sahadža jogy, ktorú vypracovala Šrí Matadži Nirmala Devi.

Stav bezmyšlienkového vedomia je základom pre túto meditáciu. Tento stav sa tiež označuje ako stav mentálneho ticha, keď našu pozornosť nevyrušujú neželané myšlienky. Postupne sa bude tento stav praktickými cvičeniami upevňovať tak, aby sme ho dokázali uržať aj v dennom živote.

Ďalej budú odkrývané súvislosti medzi našimi energetickými centrami (čakrami) a vlastnosťami, či kvalitami osobnosti, ďalej vzťah k nášmu zdraviu a emocionálnemu prežívaniu. Budeme sa učiť ako rozvíjať tieto kvality a ako sa oslobodiť od predsudkov a zvyklosti.

Celý kurz je zameraný prakticky, teda nebude preplnený teóriou ale hlavne praktickými skúsenosťami, hudbou, doplnený videoprojekciou.

Na tento základný kurz spravidla nadväzuje kurz pokračovací, v ktorom sú objavované súvislosti medzi filozofiami a náboženstvami, to ako tesne súvisia všetky veľké učenia a ako je prepojený mikrokozmos a makrokozmos. Predpokladom na pokračovací kurz je základná prax spontánnej meditácie.

Už po prvých stretnutiach zvyknú frekventanti zaznamenať zmeny, ktoré maju blahodárny vplyv na kvalitu ich života.

Na kurz nie je potrebné nosiť cvičebný úbor. Sedí sa na stoličke, alebo na zemi ako je komu pohodlné. (Môžete si doniesť koberček na sedenie na zemi.)

ZŠ Hlboká cesta, Bratislava

 

Vstup zadarmo.