Muladhára čakra

Pod Kundalini, ktorá je stočená do tri a pol závitu, je umiestnené veľmi dôležité centrum nevinnosti. Prvá vec, ktorá vyžarovala z všeprenikajúcej sily bola nevinnosť. Nevinnosť je tá najmocnejšia vec na svete.

Preto je to velmi dôležité centrum, je počiatkom, pretože je nevinnosťou. Je ako lotos a je umiestnené v bode, kde sa otvárajú brány do pekla. Toto centrum dáva rast na hrubej úrovni. Nazýva sa Muladhára. Muladhára znamená podpora koreňa. Koreňom je Kundalini. Kundalini je Matkou a toto je vaša nevinnosť, vaše detstvo a tak ona je Matkou. A MAtka je tu preto aby vám dala realizáciu, celú tú dobu čaká. Je to vaša vlastná individuálna Matka a len čaká, celé veky, aby vám dala skúsenosť realizácie, aby vám dala druhé narodenie. Takže toto centrum sa stará na hrubej úrovni o panvový pletenec, o ktorom ste počuli, že má štyry okvetné lístky.

Nevinnosť, ktorá je hlboko v nás je naša povaha, naša prirodzenosť s ktorou sme sa narodili, je to základ celého tvorenia, podstata tohoto tvorenia. Keď hmota ožila, začalo rozmnožovanie, prišlo zvieracie štádium, potom prišlo štádium ľudských bytostí, ktoré boli primitívne, potom prišlo štádium keď sa ľudské bytosti vyvinuli. Nie je to to, čomu hovoríme vyspelý svet. Nikdy by som ich nenazvala vyspelými, v žiadnom prípade. Vyspelosť nie je to, čo je vonkajšie. Človek musí pochopiť čo je to vnútorný vývoj.

predchádzajúca

nasledujúca čakra