Video galéria

Rodinný život a vlastenectvo

Šrí Matadži Nirmala sa vydala za muža z rodiny s opačnou politickou orientáciou. Spojila ich však láska k ich krajine. Nezávislosť je naplnením sna, ktorý mali obaja. Život Šrí Matadži ako domácej panej sa sústredil na rodinu, výchovu dcér, ale tiež radila svojmu manželovi pri jeho práci. Nestála v pozadí, ale zúčastňovala sa na akciách ovplyvňujúcich vývoj krajiny.

Ideálny otec

Vzdelaný človek, ktorý bojoval za svojich ľudí, tak si spomína Šrí Matadži na svojho otca Prasada Rao Salve. Opisuje skvelého človeka zásad a ideálov. Bol jedným z vedúcich predstaviteľov v boji za nezávislosť Indie, odhodlaný nastúpiť do väzenia, kde strávil niekoľko rokov. Jeho veľké sebaobetovanie inšpirovalo Šrí Matadži v jej životnej práci, pomáhalo jej rozvíjať zmysel pre rozlišovanie správneho a nesprávneho.

Nezávislosť Indie

Šrí Matadži spomína na úlohu svojej rodiny v boji za nezávislosť Indie. Na obetovanie sa pre politickú slobodu, tak, ako to robil Mahátma Gándhi. Dokázal svojou charizmou transformovať ľudí na nové osobnosti. Indovia začali cítiť, že už nie sú bezmocní, ale že sú súčasťou niečoho veľkého. Z tohoto politického boja sa dnes môžeme naučiť ako dosiahnuť slobodu svojho ducha.

Spomienky na matku

Dcéry Šrí Matadži opisujú časté cestovanie matky a množstvo jej práce. Opisujú skúsenosť s tým, ako sa delili o matku so svetom. “Stala sa známa po celom svete, ale pre mňa bola stále matkou.” Vypovedajú o silnej matke, ako ich v detstve vychovávala a viedla. Šrí Matadži zdôrazňovala, že by deti nemali nikdy robiť nič zlé.

Mnohí stále hľadajú

Muž opisuje duchovné hľadanie jeho generácie. Mnohí sa, rovnako ako on, zaujímali o duchovnosť. Hlad po pravde bol všade. Ale tiež vysvetľuje, že hľadanie by malo vyústiť do nájdenia a odovzdanosti. Šrí Matadži dáva Realizáciu a povzbudenie hľadačom na verejnom programe. “Staň sa svojím vlastným majstrom,” hovorí. Mnohí stále hľadajú, ale je to večné hľadanie, kvôli ktorému im cieľ hľadania uniká.

Želanie byť zjednotený
s Božským

Aj keď je v Indii cítiť blízkosť k Bohu, existuje tu stále veľa vecí, ktoré ľudí rozdeľujú. Želanie byť zjednotený s Božským je nad kastami a rasami. Šrí Matadži ponúka spôsob, ako vytvoriť toto spojenie a cítiť mier vo vnútri. Je na jednotlivcoch, ako prehĺbiť túto skúsenosť. Ak raz dokážu vystúpiť vyššie, nad kastu a ritualizmus, tak spôsob, akým spolupracujú, sa zmení.

Miesto zvané Ganapatipule

 Na západnom pobreží Indie, neďaleko malej dediny nazvanej Ganapatipule a svätého chrámu Šrí Ganéšu, našla Šrí Matadži zvláštne miesto. Tu sa stretávali ľudia z celého sveta a zažívali duchovný vzostup. Hovorila: “Zistíte, že ľudia pôjdu veľmi hlboko.” Spomienka na tieto prvé dni v osobnej výpovedi. Zámer bol v tom, aby boli ľudia spolu, meditovali a mali prístup ku Šrí Matadži.

Stretnutie, ktoré prinieslo pochopenie

Muž opisuje svoje prvé stretnutie so Šrí Matadži Nirmala Devi v čase, keď mal osemnásť rokov. Vtedy Šrí Matadži bývala v Bombay ako manželka prezidenta Lodiarskej korporácie Indie. Jeho matka povedala: “Je to zvláštna osobnosť a budeš sa cítiť dobre, keď ju stretneš.” V tom čase sa na meditáciách, ktoré viedla Šrí Matadži, stretávala malá skupinka ľudí.

Teraz je čas na Realizáciu

S novým vedomím, ktoré začalo prevládať na svete, prišiel čas na zmenu. Šrí Matadži opisuje situáciu, kedy sú ľudia pripravení na nové vedomie, a tak ho môžu získať. Úroveň duchovného hľadania, ktoré pri svojich cestách objavila, bola ohromná a v mnohom prekvapivá. Uvidíme, ako Šrí Matadži dáva Sebarealizáciu.

Meditácia zbavuje stresu

V televíznych správach opisuje austrálsky vodič autobusu meditáciu ako efektívny nástroj na odstránenie stresu a depresie. Výskumy vedené univerzitným tímom ukazujú, že tradičná meditácia môže eliminovať rýchle myšlienky, ktoré sa spájajú so stresom. Technika Sahadža jogy významne redukuje stres a pocity depresie. Meditácia nestojí nič a keď začnete včas, môže znížovať stres.

Videl som život bez stresu

V prejave na tému stres manažmentu hovorí pán C.P. Srivastava, manžel Šrí Matadži, a opisuje hodnotu meditácie Sahadža jogy. Jeho pohľad je jedinečný, avšak nie neobyčajný. Pri tomto úprimnom prejave opisuje seba ako človeka schopného robiť svoju prácu dobre, ale teraz dokáže čeliť veciam bez stresu. “Je to vec želania - dosiahnuť túto transformáciu,” hovorí. Netreba sa ničoho vzdať. “Hovorím vám to, čo som videl.”

Prvé prebudenie a Sebarealizácia

Šrí Matadži popisuje prvé skúsenosti s dvíhaním Kundalini u druhých ľudí. Najskôr to boli dvaja ľudia. Avšak keď ďalší začali mať záujem, tak sa začali stretávať na tichom mieste za mestom. Zakrátko aj títo ľudia cítili chladný vánok Ducha. Boli to úprimní hľadači. Šrí Matadži im radila ako ďalej rásť tým, že sami seba pozorujú ako svedok a vnímajú zmeny, ktoré v nich prebiehajú.

Výskum vplyvu meditácie

Záznam z televíznych správ v Austrálii o vplyve meditácie na mentálne zdravie človeka. Štúdia ukazuje, že krátke meditácie počas dňa významne ovplyvňujú našu mentálnu pohodu. Zdá sa, že meditácia má na človeka ochranný vplyv. Tí, ktorí meditujú viac ako dva roky sú na tom o desať percent lepšie ako ľudia, ktorí nemeditujú. Tí, ktorí nefajčia a nepijú sú na tom dokonca ešte lepšie.

Televízny štáb skúša meditáciu

By John Smith posted July 30, 2015

Televízny štáb austrálskej TV show počas “Národného dňa redukcie stresu” v Austrálii hľadá spôsoby, ako byť bez stresu. Na pracovnom stretnutí Dr. Ramesh Manocha prezentuje techniku Sahadža jogy, ktorá prenesie účastníkov “do iného priestoru.” Vyjadrujú svoje prekvapenie a radosť z výsledkov. “Bolo to úžasné,” hovorí jedna z prítomných.

Prvá skúsenosť z meditácie

Ľudia z Austrálie popisujú svoje prvé dojmy zo sahadža jogínskej meditácie a Sebarealizácie na meditačnom workshope v Sydney v Austrálii. Pokoj, kľud a ticho opisujú vo svojich skúsenostiach. Tiež to opisujú ako spôsob ako vypnúť myseľ a realxovať.

Technika na uvoľnenie stresu

V reportáži austrálskej televízie sa hovorí o povolaniach, ktoré sú najstresovejšie a o vplyve stresu na produktivitu práce. V rozhovore popisuje Dr. Ramesh Manocha efektívnosť Sahadža jogy. Predstavuje techniku a jej jednoduchosť, radosť z ticha a prítomného okamihu.