Sahasrára čakra

Sahasrára je v skutočnosti spojenie šiestich čakier a je to prázdny priestor na stranách, kde sa nachádza tisíc Nádí (nervov). Keď prenikne do limbickej oblasti svetlo, tak nastáva osvietenie týchto Nádí a môžete ich vidieť ako plamene, ako veľmi jemné horiace plamene. Tieto plamene majú všetkých sedem farieb, ktoré môžete vidieť na spektre dúhy. Nakoniec sa všetkých sedem svetiel stane krištáľovo čistými.

 Sahasrára má tisíc lupienkov. Keď sa mozog rozreže priečne, tak môžete vidieť, že všetky nervy sú uložené pozdĺž limbickej oblasti ako lupene. V každom zväzku je veľa nervov, takže ak sú osvietené, môžete vidieť Sahasráru ako horiaci zväzok plameňov. Keď nastane osvietenie mozgu pomocou Kundalini, tak váš mozog začne vnímať pravdu. Preto sa to nazýva “Satyakhand”, čo znamená, že začínate vidieť pravdu vnímanú vaším mozgom. Lebo všetko, čo ste doteraz mozgom vnímali, nebola pravda. To, čo vidíte, je len vonkajšia stránka, povedzme, že môžete vidieť farby. Môžete vidieť rôzne estetiky farieb. Môžete vidieť kvalitu vecí. Ale nemôžete povedať nič o podstate vecí. V skutočnosti so svojou mysľou nevieme o božskom nič. Nie je možné posúdiť ľudí a veci pokiaľ Kundalini nedosiahne túto limbickú oblasť. Nemôžete rozpoznať, či je človek skutočný, alebo nie, či guru je pravý alebo nie. Lebo božskosť nemôžete vnímať vaším mozgom, pokiaľ ho svetlo vášho Ducha neosvieti. Podstatou Sahasráry je integrácia. Všetky čakry sa nachádzajú v Sahasráre, tak sa spájajú všetky Božstvá. A vy môžete túto integráciu cítiť. To znamená, že keď sa vaša Kundalini dostane do Sahasráry, vaše mentálne, emocionálne a duchové bytie sa spojí. Vaša fyzická bytosť sa tiež stane integrovaná. 

predchádzajúca čakra

nasledujúca čakra