Agnya čakra

Agnya čakra je umiestnená v mieste, kde sa krížia očné nervy. Nervy, ktoré sú napojené na oči, idú dozadu opačným smerom a tam, kde sa krížia, je umiestnené toto subtílne centrum. Má trvalé spojenie s ostatnými centrami pomocou predĺženej miechy. Toto centrum má dva lupienky. A toto subtílne centrum na jednej strane koná cez naše oči. Toto je to tretie oko, o ktorom ľudia hovoria.

Je to veľmi úzky priechod, cez ktorý nemôže pozornosť normálne prejsť. Nie je to možné. Je to veľmi úzky priechod, kde sa navzájom tlačia ego a superego a kde sa krížia. Nie je tam medzera, aby mohla Kundalini prejsť. Cez toto tretie oko treba preniknúť, alebo vstúpiť do neho, pomocou prebudenia Kundalini. Je to však veľmi uzatvorený priechod, sú to dvere do limbickej oblasti. Ktokoľvek, kto sa snaží tlačiť svoju pozornosť cez tieto zatvorené dvere, ide doľava alebo doprava. A toto je začiatok problémov ľudí, keď nerozumejú tomu, že nie všetko nepoznané je božským. Keď sa pohybujú po pravej strane, idú do oblasti nadvedomia a začnú vidieť halucinácie. A tí, čo idú do oblasti podvedomia, začnú vidieť tvary a veci tak, že si myslia, že niečo dosiahli. Ale v skutočnosti vidia len minulosť evolúcie, minulosť všetkého. Nadvedomé veci sú veľmi nebezpečné, bezpochyby, ale rovnako aj podvedomie je nebezpečné. Lebo všetky neliečiteľné choroby, ako rakovina, zápal miechy a podobne, pochádzajú zo straty rovnováhy a presunu pozornosti doľava. Agnya čakra sa môže otvoriť vtedy, keď Kundalini vystúpi a prejde ňou. Ale ak je človek príliš egoistický, potom sa táto čakra tak pevne utiahnete, že nič cez ňu neprejde. Alebo naopak, ak je niekto príliš v superegu, vystrašený človek a ovládaný, tak sa Agnya čakra nemôže otvoriť. Musíme dať Agnya čakre rovnováhu presunutím zľava doprava alebo sprava doľava. To ako sa môžeme vyvážiť sa dá naučiť z techniky Sahadža jogy avšak až po Realizácii, nie predtým. Keď sa rovnováha upevní, tak sa Agnya čakra zlepší. “Odpúšťam.” - toto je najväčšia zbraň, ktorú sme dostali. Len povedzte: “Odpúšťam, odpúšťam!” a tak premôžete svoje ego. Toto je mantra pre túto čakru vpredu, kde jednoducho poviete: “Odpúšťam, odpúšťam, odpúšťam” a uvidíte, že vaša Agnya čakra sa otvorí a vaše ego sa stratí. Odpustenie je jedna z najväčších zbraní, ktorú ľudia dostali. Prečo neodpustiť? Niektorí ľudia si myslia, že je ťažké odpustiť. Ale čo je na tom ťažké? Čo pri tom robíme ak povieme: “Odpúšťam”? Ak človek neodpustí, tak sa stane to, že ten ktorému neodpustíte, vám skutočne ubližuje, zatiaľ čo vy jemu neubližujete. Tak prečo neodpustiť?

predchádzajúca čakra

nasledujúca čakra