Višudhi čakra

Višudhi je veľmi zložité energetické centrum so šesnástimi subplexami. Fyzicky zodpovedá pletencu štítnej žľazy. Je prepojením celého našeho subtílneho nástroja s našimi rukami. Podľa stavu tejto čakry závisí naša schopnosť cítiť vibrácie na dlaniach. Kvalitou tejto čakry je hlavne náš vzťah k ľudskému spoločenstvu, uvedomenie si seba ako súčasti celého ľudstva.

Je veľmi dôležité udržať si svoju vlastnú nezávislosť voči druhým odstránením pocitov vlastnej viny. Neznamená to však, že zbavením sa pocitov viny, môžeme pokračovať v tom, čo považujeme za zlé. Ďalšou vlastnosťou tejto čakry je, že si udržiavame nadhľad na udalosťami. Ak nie sme integrovaní, nemôžeme cítiť integráciu našej bytosti. Naša myseľ pracuje jedným smerom, naše srdce druhým smerom, naša pečeň (pozornosť) pracuje ďalším smerom. Som celkom prekvapená, že tí, ktorí nasledujú náboženstvá, kde sa hovorí “nepite”, stále pokračujú v pití. Odhliadnúc od náboženstva, aj keď vidia človeka vchádzať do krčmy a vychádzať z nej tak, že padá a potáca sa, stále to budú robiť. Stále sa budú dostávať do tej istej situácie. Prečo? Lebo ich myseľ im hovorí nerobte to. Myseľ hovorí: “nechoď tam.” Mozog hovorí: “Nechoď tam.” Ale ich srdce je slabé. Nedokážu to. Zvyky. Všetky zvyky prichádzajú cez túto disintegráciu. Vo vnútri sme tak disintegrovaní, že ak človek chce niečo urobiť, tak urobí presný opak. Ľudia väčšinou nemajú svoju Višudhi v poriadku. Na jednej strane je to pravá Višudhi, ktorá nám dáva agresivitu. Našou rečou útočíme na druhých. Väčšina politikov má túto schopnosť. Ovládajú ich média, napríklad z nadvedomia, napríklad ako bol Hitler. On sa to naučil od tibetských lámov. Ľavá Višudhi je ďalší problém. Taký ľudia tiež nemajú zmysel pre kolektivitu, lebo sa druhých boja. Sú tak negatívni, že vždy vidia negatívnu stránku človeka. 

predchádzajúca čakra

nasledujúca čakra